מצוות בעצי זית

מצווה שדך לא תזרע כלאיים
סוג המצווה, החייבים בה, מקומה וזמנה: לא תעשה, זכרים ונקבות, בארץ ישראל וכלאי אילנות גם בחו”ל, בכל זמן.
אופן קיום המצווה: שלא לזרוע שני מיני זרעים בשדה וכלאי אילנות דרך הרכבה הם בכלל לאו זה וכן המרכיב אילן בירק או ירק באילן וכולם מותרים באכילה אם עבר ועשה.
מקורות: רמב”ם כלאיים א’, שלחן ערוך יורה דעה רצ”ה רצ”ו, החינוך רמ”ה.
הפסוק בתורה: (ויקרא פרק יט יט’) אֶת חֻקֹּתַי תִּשְׁמֹרוּ בְּהֶמְתְּךָ לֹא תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם שָׂדְךָ לֹא תִזְרַע כִּלְאָיִם וּבֶגֶד כִּלְאַיִם שַׁעַטְנֵז לֹא יַעֲלֶה עָלֶיךָ.
עניין המצווה: כי הקב”ה ברא את עולמו בחכמה בתבונה ובדעת, ועשה וצייר כל הצורות לפי מה שהיה צורך ענינן הראוי להיות. וזהו שנאמר במעשה בראשית ‘וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד’. על כן נאסר עלינו לעשות מעשים אלו המשנים את צורת הבריאה מהצורה שרצה הקב”ה בעולמו.
בכל עת שאתה שותף בחוות תזכו למצוות הנך מקיים מצווה זו בכל רגע.
מצווה לא תזרע כרמך כלאיים
סוג המצווה, החייבים בה, מקומה וזמנה: לא תעשה, זכרים ונקבות, בארץ ישראל ומדרבנן גם בחו”ל, בכל זמן.
אופן קיום המצווה: שלא לזרוע מיני תבואה בכרם ועובר אם יזרע בארץ ישראל שני מיני זרעים של תבואה עם גרעיני ענבים בכרם ועובר גם משום “שדך לא תזרע כלאיים” ומדרבנן חייב גם בחו”ל.
מקורות: רמב”ם כלאיים ה’, שלחן ערוך יורה דעה רצ”ו, החינוך תקמח.
הפסוק בתורה: (דברים פרק כב) לֹא תִזְרַע כַּרְמְךָ כִּלְאָיִם פֶּן תִּקְדַּשׁ הַמְלֵאָה הַזֶּרַע אֲשֶׁר תִּזְרָע וּתְבוּאַת הַכָּרֶם.
עניין המצווה: כי הקב”ה ברא את עולמו בחכמה בתבונה ובדעת, ועשה וצייר כל הצורות לפי מה שהיה צורך ענינן הראוי להיות. וזהו שנאמר במעשה בראשית ‘וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד’. על כן נאסר עלינו לעשות מעשים אלו המשנים את צורת הבריאה מהצורה שרצה הקב”ה בעולמו.
בכל עת שאתה שותף בחוות תזכו למצוות הנך מקיים מצווה זו בכל רגע.
הגיע הזמן לקיים את המצוות התלויות בארץ, החווה שלנו לרשותכם!