שאלות ותשובות

כמה מה שאתה צריכים לדעת על חוות המצוות

השותפים בחווה זוכים להשתתף ב 50 מצוות ייחודיות התלויות בארץ, ישנן 10 מצוות נדירות שאינן תלויות בארץ שתזכו לקיים, אולם חשוב לדעת שישנן מצוות שנוהגות רק בשנת השמיטה וישנן מצוות שלא נוהגות בשנה זו.

שאלה מצוינת! כך זה עובד, אמרו חז”ל ש”שלוחו של אדם כמותו”, ולכן כל יהודי יכול לקיים מצות בעבור חברו מדין זה. לכל אחד ואחת שהופכים לשותפים בחוות המצוות מוקנה להם חלק בקרקע (בלפחות שווה פרוטה) ומאחר שהוא שותף יש לו זכות בכל המצוות המתקיימות בחווה, בין במצוות עשה בין במצוות לא תעשה. קיום המצוות נעשה בפיקוח בית המדרש להלכה בהתיישבות בכל דקדוקי ההלכה.

לשותפות בקיום המצוות לחץ כאן

יהודי יקר! בכל רגע ורגע שאתה שותף בקיום המצוות המתקיימות בחווה אתה זוכה לשכר גדול שאין לשער! באופן עקרוני, כדי לקיים את כל המצוות הייחודיות שמציעה החווה כולל מצוות שנת השמיטה צריך להיות שותף 7 שנים, לקיום המצוות ללא מצוות שנת השמיטה אפשר להסתפק בשותפות של כ 3 שנים בלבד. (שנת השמיטה תחול בא’ בתשרי תשפ”ב 3 באוג׳ 2021 למניינם).

לא. בגלל שמדובר במצוות נדירות רוב האנשים ואפילו תלמידי חכמים אינם בקיאים בהלכות קיום המצוות האלו בפועל. הממונים על קיום המצוות בחווה למדו לעומק את כל פרטי המצוות והם שלוחיך לעניין זה, אנו כמובן דואגים שהמצוות יקוימו לפי ההלכות באופן המהודר ביותר.

בודאי! הפיקוח ההלכתי על קיום המצוות בחווה הינו של בית המדרש להלכה בהתיישבות של הרב הגאון יוסף אפרתי שליט”א, הידוע כסמכות הגבוהה ביותר לעניין קיום מצות התלויות בארץ בימינו.

השותפים בחווה מקבלים הודעה מראש במייל על זמן קיום המצוות וכן תמונות וסרטונים מהשטח שיועלו לאתר ונשלחים במייל לכל השותפים.

החווה הוקמה לראשונה בשנת תשס”ד, אולם בעקבות מלחמת הלבנון השנייה נאלצנו לסגור אותה. בשנת תשע”ט החווה נפתחה בשנית.

החווה נמצאת בגליל העליון בסמיכות להר מירון.

המצוות התלויות בארץ מראות את הזיקה והאהבה הגדולה בין היהודי לארץ הקודש. כתבו גדולי הדורות שהמצוות התלויות בארץ הן הבסיס לגאולת עם ישראל, הן משרות על האדם קדושה ומשפיעות לו עשירות גדולה.

בנוהג שבעולם כל דבר נדיר ממילא הוא יקר יותר. כל שכן בעולם היהדות, ישנן מצוות שהן בגדר ‘מת מצווה’ כגון המצוות שאדם איננו מחויב לעשותן. כתב בעל ראשית חוכמה שכשאדם מחפש לקיים את המצוות שאינו חייב לקיימן מעלה עליו הכתוב כאילו קיים את כל המצוות כולן, והאר”י ז”ל כתב שאדם חייב להתגלגל עד שיקיים את כל תרי”ג מצוות.

השותפות בחווה היא אישית לכל אדם. על מנת לא להכביד כלכלית על השותפים, יצרנו מתווה לזוגות ומשפחות כך שכל בני המשפחה יוכלו לזכות במצוות הנדירות הללו בעלות סמלית. עלות שותפות לאדם 26 ₪, לזוג 39 ₪, למשפחה 52 ₪.

כן, וידוע הכלל שאף במצוות שהזמן גרמן שאין הנשים מחויבות, מכל מקום אם מקיימות יש להם שכר. כל שכן במצוות שמקיימים בחווה שהרבה מאוד מהן אינן מצוות שהזמן גרמן.

הכל לפי שיקול דעת ההכשר, שקודם כל יש להעדיף את השיטות שנפסקו להלכה, וודאי שאם ניתן להחמיר ולצאת אף לשאר שיטות נעשה זאת.

ישנם זמנים מיוחדים בשנה בהם ניתן להגיע, בתאום מראש בלבד.

ניתן להפסיק את השותפות בכל עת ואת תשלום דמי השותפות, על ידי פניה לכתובת במייל של החווה Tizku613@gmail.com או דרך חברת האשראי. חשוב לציין כי הפסקת השותפות מפסיקה בעצם את זכותכם בשותפות קיום המצוות בחווה.

צרפו אותי כשותף עכשיו!