מצוות בשדה

מצווה לא תזרע כרמך כלאיים
סוג המצווה, החייבים בה, מקומה וזמנה: לא תעשה, זכרים ונקבות, בארץ ישראל ומדרבנן גם בחו”ל, בכל זמן.
אופן קיום המצווה: שלא לזרוע מיני תבואה בכרם ועובר אם יזרע בארץ ישראל שני מיני זרעים של תבואה עם גרעיני ענבים בכרם ועובר גם משום “שדך לא תזרע כלאיים” ומדרבנן חייב גם בחו”ל.
מקורות: רמב”ם כלאיים ה’, שלחן ערוך יורה דעה רצ”ו, החינוך תקמח.
הפסוק בתורה: (דברים פרק כב) לֹא תִזְרַע כַּרְמְךָ כִּלְאָיִם פֶּן תִּקְדַּשׁ הַמְלֵאָה הַזֶּרַע אֲשֶׁר תִּזְרָע וּתְבוּאַת הַכָּרֶם.
עניין המצווה: כי הקב”ה ברא את עולמו בחכמה בתבונה ובדעת, ועשה וצייר כל הצורות לפי מה שהיה צורך ענינן הראוי להיות. וזהו שנאמר במעשה בראשית ‘וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד’. על כן נאסר עלינו לעשות מעשים אלו המשנים את צורת הבריאה מהצורה שרצה הקב”ה בעולמו.
בכל עת שאתה שותף בחוות תזכו למצוות הנך מקיים מצווה זו בכל רגע.
הגיע הזמן לקיים את המצוות התלויות בארץ, החווה שלנו לרשותכם!