ברכותינו לשותפותכם בחוות תזכו למצוות!

חשוב לדעת – שחלק מהמצוות המתקיימות לאורך השנה בחווה תלויות בזמן או פעולה כגון: בשנת שמיטה, זריעה, קצירה, מסיק ועוד. ואתם תזכו בהן במועד בו יתקיימו בחווה בפועל.

וישנן מצוות שאינן תלויות בזמן או פעולה ואתם זוכים לקיים ממש מרגע זה, ובכל רגע ורגע בו אתם שותפים (מתוך ספר החינוך):

  1. לרשת את ארץ ישראל ולא להניחה ביד הגויים.
  2. שלא למכור מאדמת ארץ ישראל לגוי.
  3. שלא לזרוע כלאיים.
  4. שלא לזרוע כלאי הכרם.
  5. שלא להרכיב כלאיים.
  6. שלא לקחת מגבול חברו.
  7. לקדש שם שמים ברבים.
  8. ערלה.
  9. נטע רבעי.

תזכו למצוות!